Microcer.rs uses cookies to offer the best user experience. By continuing to use our website, we will assume that you consent to our use of cookies. Learn more.
Menu
srb
en
hu

Rasterivač krtica ultrazvučni solarni 650-800m2

Model: 17535
Availability: Out of Stock
Barcode: 8605008920347

Description

Ultrazvučni rasterivač Ls968 je savremen i izuzetno efikasan uređaj za rasterivanje štetočina. Ultrazvučni rasterivač je tako napravljen da zahvaljujući čvrstom nosaču omogućuje podešavanje ugla delovanja,ukoliko je instaliran na plafonu ili zidu.

 

Ultrazvučni Pestrepeller je efikasan za rasterivanje miševa,pacova,muva,bubašvaba i još mnogo drugih štetočina. Laboratoriska istrađivanja su pokazala da ultrazvučni talasi napadaju slušni i nervni sistem najvećeg broja insekata i ostalih štetočina, prouzrukujući im bol i nelagodnost. Štetočine će napustiti svoja legla i skloništa i premestiti se na drugo mesto. Ovaj visokofrekventni zvuk je van slušnog polja ljudskih bića. Ultrazvučni rasterivač ne ometa rad televizora,radija,elektronskih alarmnih uređaja protiv krađe, pacemakers (aparati ugrađeni u organizam da pomognu pravilan rad srca), slučnih aparata ili drugih elektronskih uređaja.

 

Instaliranjem Ultrazvučni rasterivač promeniće se životna sredina miševa i pacova. Ultrazvučni talasi Ultrazvučni rasterivač napadaju slučni i nervni sistem miševa i pacova.Miševi i pacovi se neće vraćati na stara mesta, jer su veoma iziritirani visokofrekventnim talasima. Ovo je vrlo efikasan, bezbedan, način da se oslobodite štetočina iz prostora u kome živite, bez zagađivanja sredine i bez povratnog uticaja elektro-magnetnog polja na zdravlje ljudi.

 

Karakteristike:

Ultrazvučni rasterivač Ls968, je uređaj za rasterivanje štetočina sa rasponom frekvencije od 20.000Hz do 27.000Hz i kombinacijom napada ultrazvučnih talasa. Ovaj jedinstven dizajn, kombinovanog udara ultrazvučnih talasa je vrlo efikasan da spreči štetočine od stvaranja imuniteta. Ultrazvučni rasterivač Ls968 sa mogućnošću podešavanja ugla emitovanja talasa pokazuje izvanredne efekte u rasterivanju štetočina. Ovo je takođe jedna od prednosti Ultrazvučni rasterivač Ls968 uređaja. Ultrazvučni rasterivač Ls968 efikasno deluje na površini od oko 350-450kvm bez prepreka. Naravno, ultrazvučni talasi ne prolaze kroz zidove i plafon. Nakon uključenja uređaja u struju, upaliće se mala crvena LED lampica koja pokazuje da uređaj radi. Nakon 4-6 nedelja od kada je uređaj uključen sve štetočine će već nestati i vi će te biti oslobođeni svih problema koje one nose. Ostavite uređaj da radi godinu dana, 2 danju i nođu.

 

Upotreba:

Kačenje na zid ili tavanicu:

-1. Kada se postavlja, Ultrazvučni rasterivač Ls968 treba da bude iznad poda 2-3m ali dovoljno blizu utičnice za struju. Koristite šrafove, koji idu uz uređaj, i fiksirajte prvo držač uređaja na odabranom mestu. Zatim prikačite glavni uređaj na držač.

-2. Kada ste podesili uređaj prema prethodnom upustvu, uključite zadnji kraj gajtana u otvor na zadnju stranu uređaja sa oznakom 9V i tek na kraju uključite gajtan u struju. Nakon uključenja uređaja u struju, upaliđe se mala crvena LED lampica koja pokazuje da uređaj radi.

 

Važno:

Uređaj treba postaviti tako da se ultrazvučni talasi prostiru na dole u prostoriji koju želimo da zaštitimo. Kada su zidovi u prostoriji takvi da odbijaju zvučne talase, uređaj treba postaviti tako da emituje talase blago prema zidovima jer će se na taj način talasi odbijati u svim pravcima i maksimalno pokrivati zaštićeni prostor. Još kad se koristi mogućnost podešavanja ugla dejstva efekat će biti još veći .Ali imajte u vidu da uređaj možeti i prosto postaviti na pod.

 

Napomena:

Ultrazvučni rasterivač Ls968 ne treba usmeravati prema površinama koje su pokrivene tepisima ili drugim mekim površinama i objektima jer oni upijaju talase.Pazite da uređaj ne dođe u kontakt sa vodom. Ne dirajte unutrašnje komponente uređaja. Prekrivanjem ili farbanjem prednje strane zvučnika možete oštetiti uređaj ili prouzrokovati nepravilan rad.

 

Specifikacija:

-Dimenzije: 105mmx92mmx78mm

-Težina:170gr.

-Jačina struje:220-240V 50/60Hz

-Potrošnja struje: 1 ½

-Frekvencija:20.000-27.000Hz

Emitovana jačina zvuka:130db

-Efekat delovanja oko 550 m2

 

CE

 

Deklaracija: Šifra i naziv proizvoda: 7535 Rasterivač krtica ultrazvučni solarni 650-800m2 Uvoznik: Microcer d.o.o. Poreklo: European Union Jedinica mere: pcs